NCDHlogo Groot Nieuw6

Reactie op het item over dove puppy’s in het NOS Radio 1 Journaal en in het NOS Jeugdjournaal van vrijdag 7 mei 2021

Wij, de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden (N.C.D.H.) herkennen ons absoluut niet in de uitspraken die in het radio-item, en ook in het jeugdjournaal later die dag, over het inslapen van dove pups gedaan worden en willen hier middels dit bericht graag op reageren.

 

De bij ons aangesloten fokkers doen er alles aan om geen dove puppy’s te fokken en wanneer een enkeling er wel mee te maken krijgt, wordt er in nauw overleg met diverse specialisten een weloverwogen keuze gemaakt. Niet omdat ze denken deze puppy’s niet te kunnen verkopen, maar omdat ze denken deze puppy’s geen goed en veilig leven te kunnen bieden. Dit ligt dus wel iets genuanceerder. In die exceptionele gevallen van een tweezijdige dove pup zijn er fokkers die op zoek gaan naar een geschikt huisje, er zijn ook fokkers die besluiten de puppy te laten euthanaseren. Beide komt voor.

Dit laatste wordt áltijd (met veel verdriet) via de dierenarts gedaan, en áltijd nadat de puppy eerst officieel BAER-getest is. In het radio-item wordt door de verslaggever van het NOS Jeugdjournaal anders beweerd, maar dat betreft niet de bij de N.C.D.H. aangesloten fokkers. Ook wordt er aangegeven dat het werkelijke aantal niet bekend is. Ook dit geldt niet voor de via de rasvereniging gefokte Dalmatische hond met stamboom. Middels verplichte registratie en daaropvolgende nestinventarisatie hebben wij exact inzichtelijk hoeveel puppy’s er bij aangesloten fokkers geboren worden en wat de uitslag van de gehoortest van deze puppy’s is geweest.

Het percentage tweezijdig doof is sinds 1995 aanzienlijk verlaagd:

Jaartal

Percentage tweezijdig doof

1995

5 %

1996

7,4 %

1997

5,4 %

-------

-------

2018

1,7 %

2019

0 %

2020

0 %


Dat het inslapen ter discussie staat is helemaal van deze tijd. Deze discussie voeren wij ook met onze leden. Inzichten veranderen, en ook trainingsmethoden veranderen. Gelukkig. Hierdoor wordt steeds meer mogelijk en, is het voor baasjes die zich heel bewust zijn van wat het leven met een dove hond inhoudt, steeds realistischer om deze honden ook een goed leven te geven. Dat dit zeker niet als vanzelfsprekend gezien mag worden laat het verleden duidelijk zien.

In tijden dat doofheid (binnen ons ras althans) veelvuldig voorkwam, kwamen deze dove puppy’s vaak minder goed terecht. Er ontstonden bijtincidenten met kinderen, ze raakten betrokken bij verkeersongelukken, of kwamen uiteindelijk alsnog in de asielen terecht. Een dove hond kan schrikken van onverwachte aanrakingen en daar onzeker door worden en angst door opbouwen. Een dove hond hoort het niet wanneer die een ander pijn doet. Een dove hond hoort geen verkeer aankomen. Een dove hond zal je niet horen roepen wanneer deze ontsnapt en het op een rennen heeft gezet. Er zijn ook voorbeelden van dove honden die non-stop bleven blaffen omdat ze zichzelf niet hoorden. Veel is te trainen, maar je moet je hier wel heel bewust van zijn wanneer je een dove hond aanschaft. De juiste kennis en thuisomstandigheden hebben is hierbij van groot belang.

In het verleden dienden fokkers die volgens de fokreglementen fokten dove puppy’s in te laten slapen. Inmiddels 10 jaar geleden is er tijdens een Algemene Ledenvergadering voor gekozen om dit te wijzigen in een klemmend advies, omdat de uiteindelijke keuze en verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de puppy ligt, bij de fokker. Ons VerenigingsFokReglement (VFR) is openbaar als download te vinden op onze website www.ncdh.nl.

De fokregels m.b.t. doofheid die de N.C.D.H. vandaag de dag hanteert zijn als volgt:

 • Artikel 4.2. uit het VFR
  Verplicht screeningsonderzoek:
  Op basis van wetenschappelijk onderzoek is cochleaire doofheid binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren hier vóór de dekking op onderzocht worden.
 • Artikel 4.3. uit het VFR
  Aandoeningen:
  Met honden die lijden aan aangeboren doofheid (unilateraal doof of bilateraal doof) mag niet worden gefokt.
 • Artikel 8.2.1. uit het VFR
  Aanvullende voorwaarden aflevering pups:
  De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan dat ze protocollair getest zijn op cochleaire doofheid én geïnventariseerd door een nestbezoeker van de rasvereniging.
 • Artikel 9.4. uit het VFR
  De vereniging geeft een klemmend advies bilateraal dove pups te laten euthanaseren.

Of dit laatste advies nog van deze tijd is, en hoe we ons de komende jaren nog meer in kunnen zetten om doofheid zoveel mogelijk te voorkomen, zullen we met de leden van onze vereniging bediscussiëren. Dit heeft absoluut onze aandacht.

Want wat door de jaren heen ook is veranderd, is het aantal dove puppy’s dat uiteindelijk geboren wordt. Dankzij jarenlang testbeleid, nauwkeurige registratie en het uitsluiten van uni- en bilateraal dove honden voor de fokkerij is het aantal dove Dalmatische honden die via de rasvereniging gefokt zijn aanzienlijk afgenomen. Voor de wetenschappelijke onderbouwing hiervan verwijzen we graag naar het onderzoeksrapport:

Download: ‘EFFECTIVITEIT VAN HET FOKPROGRAMMA OP HET VOORKOMEN VAN AANGEBOREN DOOFHEID (Congenitale Cochleaire Sensorineurale Doofheid, CCSD) BIJ DE DALMATISCHE HOND IN NEDERLAND’

In dit onderzoeksrapport lees je tevens meer over erfelijke doofheid bij de Dalmatische hond.

---------------EINDE---------------

Terugluisteren via: https://www.nporadio1.nl/gemist
Fragment via:
https://twitter.com/NPORadio1/status/1390530359079624705?s=19
Uitzending Jeugdjournaal: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2379715-dove-puppies-niet-meer-laten-inslapen-maar-beter-trainen.html

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden