NCDHlogo Groot Nieuw6

BELANGRIJK: Nieuwe downloads beschikbaar

Na de succesvolle ledenbijeenkomsten van oktober vorig jaar, zijn er op de ALV in december jl. door de leden een aantal wijzigingen aan de reglementen voorgesteld en goedgekeurd. Het betreft wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement en het VerenigingsFokReglement. Hier zijn vervolgens ook twee nieuwe reglementen uit ontstaan, namelijk het Reglement Nestinventarisatie en het Sanctiereglement.

Oproep: Werkgroep Rasexamens

Iedere rasvereniging dient behulpzaam te zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterskorps. Eén van de mogelijkheden hiervoor is het organiseren van rasexamens, ook wel keurmeestersexamen genoemd.

Uitnodiging: Vragenuurtje Bestuur

In het afgelopen jaar hebben wij geregeld gemerkt dat leden het prettig vinden om rechtstreeks contact met een bestuurslid te hebben. Leden benaderen de bestuursleden soms rechtstreeks, vooral als ze elkaar al kennen. We willen echter uitdrukkelijk álle leden in de gelegenheid stellen om rechtstreeks contact met een bestuurslid te hebben.

Uitnodiging: Presentatie resultaten gezondheidsenquête

Heb jij afgelopen zomer ook deelgenomen aan de gezondheidsenquête? Ben jij, net als wij, ook zo benieuwd naar de uitkomst hiervan? Dan hebben wij goed nieuws! De gegevens zijn verwerkt en de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht heeft speciaal voor ons een online presentatie voorbereid om de resultaten met ons te delen.

Algemene Ledenvergadering (Update 23-11-2020)

---------------
UPDATE: Het bestuur heeft besloten om voor de extra Algemene Ledenvergadering van 12 december a.s. geen risico’s te nemen en de vergadering niet ‘LIVE’ maar online te laten plaatsvinden. Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dit dan snel vóór 28 november door een e-mail te sturen naar karin@ncdh.nl. Tevens kunnen via dit adres de vergaderstukken worden opgevraagd. De digitale toegangslink en alle aanvullende informatie voor deze vergadering ontvang je z.s.m. na je aanmelding.
---------------

Clubmatch 19-09-2020

Hieronder vind je een overzicht van de plaatsingen op de N.C.D.H. Kampioenschapsclubmatch 2020. Wij feliciteren de winnaars!

 

Uitnodiging: Discussiemiddagen en extra Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 29 augustus jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Wij danken een ieder die in deze vervelende tijd toch aanwezig kon zijn. We hebben op deze vergadering 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Marlies van Twist (bestuurslid algemeen, portefeuille DIN-Fonds commissie) en Frits Schrijver (penningmeester). 

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden