NCDHlogo Groot Nieuw6

Algemene Ledenvergadering 2020

LET OP: Afgelast vanwege het Coronavirus.

Lees meer over: Afgelasting Algemene Ledenvergadering 2020

 

Met genoegen nodigen wij de leden van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020. Hopelijk mogen wij jou ook begroeten. De agenda van deze vergadering vind je in het onlangs verstuurde Dalmatisch Nieuws.

Algemene Ledenvergadering N.C.D.H.

Datum: zaterdag 28 maart 2020
Locatie: H.F. Witte Centrum - Henri Dunantplein 4, 3731CL De Bilt
Zaal open: 13:30 uur – Aanvang vergadering: 14:00 uur


Tijdens deze vergadering hopen we tevens 2 nieuwe bestuursleden voor de openstaande vacatures te mogen benoemen. Als lid van het verenigingsbestuur bepaal jij mede het beleid voor de komende jaren en welke activiteiten we gaan uitvoeren.

Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zien wij je reactie graag verschijnen. Je kunt jezelf kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar voorzitter@ncdh.nl. De nieuwe bestuursleden zullen vanuit de voordrachten door de leden gekozen worden tijdens de ALV.

Vacature: Algemeen bestuurslid (portefeuille in overleg)

De onlangs vrijgekomen bestuursfunctie van algemeen bestuurslid vraagt tijd, discipline en betrokkenheid. De focus binnen deze functie ligt met name op het aansturen van een commissie en algemene taken binnen het verenigingsbestuur van de N.C.D.H.

 • Een algemeen bestuurslid is verantwoordelijk voor een portefeuille gekoppeld aan één van de bestaande commissies binnen de vereniging.
 • Als algemeen bestuurslid zorg je ervoor dat de commissieleden hun werk kunnen doen. Je draagt daarbij zorg voor een overzichtelijke terugkoppeling binnen het bestuur.
 • Als algemeen bestuurslid word je geregistreerd bestuurder bij de Kamer van Koophandel.
 • Als algemeen bestuurslid ben je belast met het besturen van de vereniging. Je richt je daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de begroting of op andere wijze worden gegeven.
 • Als algemeen bestuurslid stel je jezelf op regelmatige basis beschikbaar voor bestuursvergaderingen en vergaderingen met de commissie.

Vacature: Penningmeester N.C.D.H.

De bestuursfunctie van penningmeester vraagt tijd, discipline en kennis van financiën. De focus binnen deze functie ligt met name op de betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de financiële administratie.

 • De penningmeester ziet toe op alle transacties van financiële ontvangsten en uitgaven van de vereniging.
 • De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Deze administratie is te allen tijde geheel inzichtelijk voor zowel het bestuur als voor de kascommissie.
 • De penningmeester wordt geregistreerd bestuurder bij de Kamer van Koophandel en de banken en wordt gemachtigd voor het uitvoeren van financiële transacties.
 • De penningmeester zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie van de leden.
 • De penningmeester stelt de begroting, de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig mogelijk samen, dat deze na vaststelling door het bestuur kunnen worden uitgebracht.
 • De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie die, onder toezicht, door een door het bestuur aangewezen persoon wordt bijgehouden.
© 1947 - 2020 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden