NCDHlogo Groot Nieuw6

Uitnodiging: Presentatie resultaten gezondheidsenquête

Heb jij afgelopen zomer ook deelgenomen aan de gezondheidsenquête? Ben jij, net als wij, ook zo benieuwd naar de uitkomst hiervan? Dan hebben wij goed nieuws! De gegevens zijn verwerkt en de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht heeft speciaal voor ons een online presentatie voorbereid om de resultaten met ons te delen.

 

Bij deze nodigen wij de leden van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden uit voor het bijwonen van deze presentatie op zaterdag 12 december 2020. De presentatie zal, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering deze middag, online plaatsvinden.

Online presentatie resultaten gezondheidsenquête
Datum
: zaterdag 12 december 2020
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: online
Inloggen: digitale link + aanvullende informatie volgt z.s.m. na aanmelding

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen aan karin@ncdh.nl. Aanmelden is verplicht.

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden