NCDHlogo Groot Nieuw6

Uitnodiging: Discussiemiddagen en extra Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 29 augustus jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Wij danken een ieder die in deze vervelende tijd toch aanwezig kon zijn. We hebben op deze vergadering 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Marlies van Twist (bestuurslid algemeen, portefeuille DIN-Fonds commissie) en Frits Schrijver (penningmeester). 

Er stonden nog meer interessante punten op de agenda van deze vergadering. Helaas bleek er te weinig tijd om ze allen te behandelen. De ALV heeft aangegeven graag meer tijd te willen krijgen om over de inhoud te discussiëren en zo gezamenlijk tot een weloverwogen voorstel te kunnen komen. Het gaat hierbij om zowel agendapunt 15 ‘Vaststelling aanpassingen Huishoudelijk Reglement (HR)’ als agendapunt 16 ‘Vaststelling aanpassingen VerenigingsFokReglement (VFR)’. De vergaderstukken van deze agendapunten zijn reeds per mail toegestuurd of op te vragen via karin@ncdh.nl  

Om hier direct gehoor aan te geven nodigen wij de leden van de N.C.D.H. bij deze uit voor een drietal bijeenkomsten*:

Bijeenkomst 1

Datum: Zaterdag 10 oktober 

Onderwerp: Aanpassingen VerenigingsFokReglement (VFR)

Aanvang: 14:00 uur

Locatie: Cultuur- & Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt

Input aanleveren voor 19 september. Aanmelden voor 3 oktober.

Bijeenkomst 2

Datum: Zaterdag 24 oktober 

Onderwerp: Aanpassingen Huishoudelijk Reglement (HR)

Aanvang: 14:00 uur

Locatie: De Camp Sport & Cultureel Centrum, De Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg

Input aanleveren voor 3 oktober. Aanmelden voor 17 oktober.

We verzoeken een ieder om vragen, opmerkingen, aanvullingen, ideeën, suggesties of kritische noten m.b.t. de vergaderstukken behorende bij het betreffende onderwerp van de bijeenkomst vooraf te mailen naar karin@ncdh.nl. Ook wanneer je niet aanwezig kunt zijn is je inbreng meer dan welkom. Input voor bijeenkomst 1 graag vóór uiterlijk 19 september insturen. Input voor bijeenkomst 2 graag vóór uiterlijk 3 oktober. Nadien ontvangen punten worden niet in behandeling genomen.

Vervolgens zullen wij de binnengekomen reacties bundelen en aan de leden retourneren zodat een ieder zich goed kan inlezen en inhoudelijk op de te bespreken punten kan voorbereiden. Inbreng voor bijeenkomst 1 versturen wij uiterlijk 27 september. Inbreng voor bijeenkomst 2 uiterlijk 11 oktober.

LET OP: het betreft 2 discussiemiddagen. Ieder lid is welkom, ongeacht je rol binnen ons ras of de vereniging. Het doel van deze middagen is om gezamenlijk tot een volledig en goed onderbouwd voorstel tot aanpassing van het VFR en HR te komen. Er worden nog geen definitieve beslissingen genomen. De vaststelling van beide reglementen vindt plaats op de extra ALV einde dit jaar:

Bijeenkomst 3

Datum: Zaterdag 12 december 

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 

Aanvang: 14:00 uur

Locatie: De Camp Sport & Cultureel Centrum, De Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg

Aanmelden voor 5 december

De agenda van deze vergadering volgt en zal naar verwachting relatief kort zijn. We nodigen je graag uit om aansluitend het jaar 2020 -coronaproof- met elkaar af te sluiten onder het genot van een hapje en een drankje. 

*Aanmelding voor bovenstaande 3 bijeenkomsten is verplicht. Op basis van het aantal aangemelde leden kunnen wij de locatie en de vereiste corona-maatregelen hier beter op afstemmen. We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk per mail aan karin@ncdh.nl.

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden