NCDHlogo Groot Nieuw6

Toekomst N.C.D.H - Stand van zaken

 

Beste leden en overige belangstellenden,

Op zaterdag 6 juli jl. vond de bijzondere bijeenkomst (BALV) plaats in het Dogcenter te Kerkwijk. Deze bijeenkomst werd gehouden om te onderzoeken of er nog een toekomst voor onze vereniging is weggelegd.

Tijdens deze bijeenkomst werd met en door alle aanwezigen over de toekomst van de NCDH gepraat en gezocht naar oplossingen om alsnog de volledige invulling van alle bestuurlijke functies te kunnen realiseren. In een gemoedelijke en open sfeer kwam de discussie gaandeweg tot bloei en waren er een aantal personen die aangaven een functie te willen vervullen als kandidaat bestuurslid dan wel zitting te willen nemen in een van de commissies.

Na een turbulente periode zijn wij verheugd jullie te kunnen melden dat de NCDH een voltallig nieuw bestuur heeft. Het verenigingsbestuur bestaat vanaf heden uit de volgende leden;

Voorzitter; Katja van den Eijnden

Secretaris; Hèlen Kroon

Penningmeester/ledenadministratie; Femmy Heuvelman

Bestuurslid Publieke relaties ; Richard Schmid

Bestuurslid Evenementencommissie/Contactpersoon DIN-fonds; Dian Jacobs

Bestuurslid Gezondheidscommissie; Simone Maten

Tweede secretaris/notulist; Karin Nieuwenhof

De commissies en overige taken zijn voorlopig ook voldoende gevuld. Uiteraard kunnen en mogen geïnteresseerde leden zich altijd melden. Samen met deze mensen zullen wij zorgen dat wij een vereniging creëren die vooruitstrevend, open en transparant handelt en daarbij de Dalmatische hond met stip op één zal zetten. Wij willen ons tevens inzetten om de identiteit van de club te waarborgen en het imago te verbeteren.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een goede overdracht en het uiteenzetten van de daaruit voortkomende verschillende acties en werkzaamheden. Met een aantal van jullie zal gedurende de komende periode nog contact worden opgenomen. Meer informatie en een uitgebreid verslag zal zo snel mogelijk medegedeeld worden via het clubblad 'Dalmatisch Nieuws'.

Al met al mogen we concluderen dat het een zeer geslaagde dag is geweest welke hoop voor de toekomst geeft. Voor de toekomst van onze vereniging, én -daar onlosmakelijk aan verbonden- voor de toekomst van ons o zo geliefde ras.

"Achter de wolken schijnt de zon."

Met een gestippelde groet,

Het bestuur van de NCDH

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden