NCDHlogo Groot Nieuw6

Mededeling NCDH Kampioenschapsclubmatch incl. Corona Protocol

Wij vinden uw, en onze eigen gezondheid erg belangrijk. Wij volgen de situatie rondom Covid-19 dan ook op de voet, en hebben geregeld overleg gehad met het bestuur, de locatie en derden binnen de kynologie. Andere, vergelijkbare evenementen die ook weer konden plaatsvinden, hebben wij met interesse gevolgd. Nadat de kampioenschapsclubmatch eerder dit jaar verplaatst moest worden zijn we blij dat het er vooralsnog naar uitziet dat deze op 19 september a.s. wel door kan gaan.

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus gedurende de laatste 2 maanden, en na een aantal persconferenties vanuit de overheid, hebben wij besloten maatregelen te nemen die o.a. ook 19 september geldend zullen zijn. Zo hebben we ervoor gekozen om een maximum aantal van 60 inschrijvingen te hanteren. De funklasse is hierom geannuleerd. De Kind-Hond show zal voorlopig wel doorgaan. Hiervoor kan op de dag zelf worden ingeschreven.

De show vindt buiten plaats, waar voldoende ventilatie en genoeg ruimte voor 1,5 meter afstand is. We maken voor deze dag gebruik van een corona protocol welke u onderaan dit bericht treft. We  vragen u deze door te nemen en u hieraan te houden. Zo kunt u voor uzelf besluiten of u zich voor dit jaar wilt inschrijven, of u er prettiger bij voelt om een jaar te wachten tot de omstandigheden hopelijk beter zijn!

Inschrijven

Wij menen op deze manier de NCDH Kampioenschapsclubmatch op een verantwoorde manier te kunnen laten plaatsvinden. Het vergt samenwerking tussen personeel, exposanten en bezoekers, maar daar hebben wij het volste vertrouwen in. Wij kijken uit naar deze -enigszins praktische- show, met gezelligheid op gepaste afstand!

Namens de evenementencommissie,

Marieke Nieuwenhof & Aat Klapwijk

-----------------------------------------------------------------------

Corona Protocol
Maatregelen geldend tijdens de NCDH kampioenschapsclubmatch op 19 september 2020
Als organisatie willen wij deze dag graag zo veilig mogelijk organiseren voor u & onszelf!
Respecteer ons protocol, en toon respect door het houden van afstand tot anderen.
Door samen te werken in deze bijzondere tijd, kunnen we er een bijzondere show van maken!

Algemeen geldend deze dag:

 • Blijf thuis indien u verkoudheidsklachten hebt;
 • Hoest en/of nies in uw elleboog;
 • Schud geen handen en hanteer de 1,5 meter regel bij contact;
 • Bied elkaar de ruimte door afstand van elkaar te houden;
 • Vermijd drukte, ga niet in groepjes bij elkaar staan;
  Indien dit vergeten wordt, zal de corona-verantwoordelijke u erop kunnen wijzen. De gezelligheid zal deze keer meer op afstand moeten.
 • Handdesinfectie is aanwezig bij de ingang van de ring;
 • Mondkapjes in de ring zijn niet verplicht, maar dienen gedragen te worden indien de hond niet op afstand geshowd kan worden (free stack/ losse lijn) en de keurmeester niet rustig kan kijken. Keurmeester en exposant komen daardoor binnen 1,5 meter afstand van elkaar. De keurmeester draagt zelf geen mondkapje;
 • Op het terrein worden vakken gecreëerd op voldoende afstand van elkaar. Zet daar uw tent, bench, etc. en blijf daar zoveel mogelijk. De ring is goed zicht- en bereikbaar. Tevens de doorloop naar de andere faciliteiten;
 • Indien de show vanwege aangescherpte corona maatregelen geannuleerd dient te worden, heeft u recht op restitutie van het inschrijfgeld.

In de ring:

 • Wij hanteren een maximum aantal inschrijvingen van 60 honden. Alleen zo kunnen wij de veiligheid en praktische opzet garanderen;
 • De ingang van de ring dient te allen tijde vrijgelaten te worden. U dient de ring via de uitgang te verlaten. Zo willen wij opstopping voorkomen. Desinfecteer uw handen alvorens u de ring ingaat;
 • Draag eventueel uw mondkapje (zie hierboven);
 • De ring zal ruim van opzet zijn zodat er voldoende afstand gehouden kan worden;
 • Houd afstand van uw mede-exposanten, de ringmedewerkers en de keurmeester!
  Schud geen handen en vermijd elke andere vorm van lichamelijk contact;
 • Tijdens de kind-hond show mag 1 begeleider dichtbij het kind staan, mits uit hetzelfde huishouden. Houd daarbij ook rekening met de afstand tot de mede-exposanten in de ring a.u.b.

Bezoekers:

 • Wij willen een ieder vragen aan te geven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn. Dit zodat we hier met de terreinindeling rekening mee kunnen houden;
 • Voor bezoekers gelden ook de algemeen geldende regels. Handdesinfectie vindt u op verschillende plekken op het terrein;

 

ALGEMENE GEZONDHEIDSREGELS

1) Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
2) Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag u weer naar buiten;
3) Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
4) Blijf thuis als u het coronavirus heeft gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
5) Blijf thuis als u in thuisisolatie bent omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
6) Ga direct naar huis wanneer tijdens het bezoek klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
7) Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
8) Hoest en nies in het binnenste van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
9) Schud geen handen, begroet elkaar van afstand en/of met de gepaste “ellebooggroet”.


Deze maatregelen blijven van kracht zolang de overheid/ RIVM  geen verdere updates en aanpassingen doet voor 19 september 2020.

Heeft u vragen? Mail deze gerust naar evenementen@ncdh.nl

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden