NCDHlogo Groot Nieuw6

Uitnodiging: Ledenbijeenkomst

Discussiemiddag voor fokkers en andere geïnteresseerden

Gedurende de afgelopen periode zijn er weer een aantal onderwerpen de revue gepasseerd waar wij graag eens samen met de leden over spreken. Met genoegen nodigen wij jullie daarom uit voor een nieuwe discussiemiddag.

 

N.C.D.H. Ledenbijeenkomst
Datum
: Zaterdag 29 mei 2021
Locatie: Online
Aanvang: 14:00 uur, inloggen vanaf 13:30 uur
Aanmelden en input aanleveren s.v.p. voor 15 mei.

 

We ontvangen je aanmelding graag per e-mail aan karin@ncdh.nl. Je krijgt daarna de toegangslink voor de digitale vergaderruimte toegestuurd.

Ieder lid is welkom, ongeacht je rol binnen ons ras of de vereniging. Het doel van deze middag is om gezamenlijk te brainstormen over de volgende onderwerpen:

  1. Welk vervolg (fase 2) moet er aan het ‘doofheidsonderzoek’ gegeven worden?
  2. Moeten Dalmatische honden met kopvlek ingezet kunnen worden voor de fokkerij?
  3. Dienen er verplichtingen voor dekreu-eigenaren opgenomen te worden in het VFR?
  4. Welke richtprijs kunnen we voor de aanschaf van een puppy hanteren?
  5. Kunnen we een fokkerijcommissie vormen?

We verzoeken een ieder om vragen, opmerkingen, aanvullingen, ideeën, suggesties of kritische noten m.b.t. de onderwerpen vooraf te mailen naar karin@ncdh.nl. Ook wanneer je niet aanwezig kunt zijn is je inbreng meer dan welkom. Vervolgens zullen wij de reacties die zijn binnengekomen bundelen en na 15 mei aan de aangemelde leden retourneren zodat een ieder zich goed kan inlezen en zich inhoudelijk op de te bespreken punten kan voorbereiden.

Wij kijken uit naar jullie aanmeldingen, én jullie mening.

 

Namens het verenigingsbestuur

Karin Nieuwenhof
Secretaris

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden