NCDHlogo Groot Nieuw6

Algemene Ledenvergadering (Update 23-11-2020)

---------------
UPDATE: Het bestuur heeft besloten om voor de extra Algemene Ledenvergadering van 12 december a.s. geen risico’s te nemen en de vergadering niet ‘LIVE’ maar online te laten plaatsvinden. Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dit dan snel vóór 28 november door een e-mail te sturen naar karin@ncdh.nl. Tevens kunnen via dit adres de vergaderstukken worden opgevraagd. De digitale toegangslink en alle aanvullende informatie voor deze vergadering ontvang je z.s.m. na je aanmelding.
---------------

Op de onlangs gehouden discussiemiddagen over de aanpassingen voor het VerenigingsFokReglement en het Huishoudelijk Reglement zijn we gezamenlijk tot een volledig en goed onderbouwd voorstel tot aanpassing van beide reglementen gekomen. De vaststelling van deze reglementen, en de invoering van het nieuwe reglement ‘Reglement Nestinventarisatie’, vindt plaats op een extra ALV einde dit jaar.

Bij deze nodigen wij de leden van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden uit voor het bijwonen van deze Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 12 december 2020. De vergadering zal om 14:00 uur starten, de zaal gaat vanaf 13:30 uur open*. Hopelijk mogen wij jou hier ook begroeten.

*Op moment van schrijven zijn de regels voor bijeenkomsten binnen als volgt:

  • In ruimtes binnen waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals in het theater, bij een vereniging of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Er vindt een gezondheidscheck plaats.

De komende weken en maanden blijven onzeker. De kans bestaat dat er op 12 december geen fysieke bijeenkomst gehouden kan worden. In dit geval zullen wij de fysieke bijeenkomst vervangen voor een online vergadering. Uitleg hierover zal tijdig gecommuniceerd worden. Wij willen je vragen om de website en je mailbox (indien jouw mailadres bij ons bekend is) daarvoor in de gaten te blijven houden.

Let op: Gezien de huidige corona maatregelen is het verplicht om je aan te melden voor de vergadering. Alleen op basis van het aantal aangemelde leden kunnen wij deze vergadering op de juiste manier organiseren. We ontvangen je aanmelding graag vóór 28 november en per mail aan karin@ncdh.nl.

Algemene Ledenvergadering N.C.D.H.

Datum: zaterdag 12 december 2020
Locatie: De Camp Sport & Cultureel Centrum
Adres: Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg
Zaal open: 13:30 uur – Aanvang vergadering: 14:00 uur

Tijdens deze vergadering hopen we tevens een nieuw bestuurslid voor de openstaande vacature te mogen benoemen. Meer informatie hierover lees je op de website en in het Dalmatisch Nieuws. Voordrachten kunnen worden ingestuurd conform artikel 21 van de statuten.

Agenda: Algemene Ledenvergadering
1.           Opening
2.           Vaststelling definitieve agenda
3.           Mededelingen
4.           Ingekomen stukken
5.           Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 29 augustus 2020
6.           Vaststelling aanpassingen Huishoudelijk Reglement (HR)
7.           Voorstel gezondheidsonderzoek naar een verantwoord maximum aantal dekkingen reu
8.           Vaststelling aanpassingen VerenigingsFokReglement (VFR)
9.           Vaststelling invoering Reglement Nestinventarisatie
10.         Benoeming bestuurslid openstaande vacature
11.         Rondvraag
12.         Sluiting

De vergaderstukken die van toepassing zijn bij agendapunt 5, 6, 8 en 9 kunnen conform de statuten, vanaf 21 november digitaal worden opgevraagd bij de secretaris, Karin Nieuwenhof: karin@ncdh.nl

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden