NCDHlogo Groot Nieuw6

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering (update: 17-08-2020)

Eerder dit jaar waren wij genoodzaakt de geplande jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 28 maart tot nader order te annuleren. We lieten al even weten dat we de mogelijkheden voor een online ALV aan het onderzoeken waren en al snel daaropvolgend konden we aan de slag met de organisatie hiervan.

Vervolgens kondigde premier Mark Rutte opnieuw versoepelingen van de corona maatregelen aan. Dit heeft ons eind juni doen besluiten af te zien van de online ALV en alsnog een fysieke bijeenkomst voor de ALV uit te schrijven, namelijk op zaterdag 29 augustus a.s. te Woudenberg.

 ----------------

UPDATE: Het bestuur heeft een online vergadering gehad waarin ook de huidige situatie rondom corona is besproken. Een aantal leden heeft zorgen geuit over de recente ontwikkelingen. Wij delen deze zorgen en volgen de ontwikkelingen op de voet. Net als zij, willen ook wij geen onnodig risico lopen en de komende activiteiten alleen organiseren wanneer dit op een verantwoorde manier kan.

Voor de aankomende ALV hebben we in overleg met de locatie nu de mogelijkheid gecreëerd om ter plaaste met elkaar te beslissen de beschikbare zaal aan te houden of naar buiten te verplaatsen. De locatie beschikt over een redelijk afgesloten gedeelte tegen de bosrand aan. Hier zullen we weinig gehinderd worden door geluid, maar met de 1,5 meter afstand tussen personen blijft dit een uitdaging waar we allen rekening mee zullen moeten houden.

De binnenruimte heeft geen airconditioning, maar een beluchtingssysteem en voldoet aan de regels zoals gesteld in het meest recente protocol voor horecagelegenheden. Voor extra ventilatie kunnen -indien gewenst- de deuren tegen elkaar opengezet worden. De zaal is erg ruim voor het te verwachten aantal aanwezigen, zodat we goed afstand van elkaar kunnen houden.

Heb jij je nog niet aangemeld, maar ben je wel voornemens om te komen? Wil je ons dat dan even vóór uiterlijk zondag 23 augustus laten weten door een e-mail te sturen naar karin@ncdh.nl? Houd er tevens rekening mee dat het in de horeca verplicht is bezoekers te vragen zich -op vrijwillige basis- te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

-----------------

 

Bij deze nodigen wij de leden van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020. De vergadering zal om 14:30 uur starten, de zaal gaat vanaf 14:00 uur open. Hopelijk mogen wij jou hier ook begroeten.

Op moment van schrijven zijn de regels voor bijeenkomsten binnen als volgt:

  • Altijd 1,5 meter afstand houden.
  • Maximaal 100 mensen bij elkaar. Personeel telt niet mee.
  • Meer dan 100 mensen mag, maar alleen bij reservering van een plek en het afnemen van een gezondheidscheck.

Let op: Gezien deze richtlijnen willen wij je om je medewerking vragen door je aan te melden voor de vergadering. Op basis van het aantal aangemelde leden kunnen wij de locatie hier beter op afstemmen. We ontvangen je aanmelding graag per mail aan karin@ncdh.nl.

Algemene Ledenvergadering N.C.D.H.

Datum: zaterdag 29 augustus 2020
Locatie: De Camp Sport & Cultureel Centrum
Adres: Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg
Zaal open: 14:00 uur – Aanvang vergadering: 14:30 uur

Tijdens deze vergadering hopen we tevens nieuwe bestuursleden voor de openstaande vacatures te mogen benoemen. Meer informatie hierover lees je in het Dalmatisch Nieuws. Voordrachten kunnen worden ingestuurd conform artikel 21 van de statuten.

Agenda: Algemene Ledenvergadering
1.            Opening
2.            Vaststelling definitieve agenda
3.            Mededelingen
4.            Ingekomen stukken
5.            Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 14 december 2019
6.            Jaarverslag 2019 van het bestuur
7.            Jaarverslag 2019 van de nestinventarisatie
8.            Jaarverslag 2019 van de DIN-fonds commissie
9.            Financieel verslag 2019 van de DIN-fonds commissie
10.          Financieel jaaroverzicht 2019
11.          Verslag kascommissie en decharge verlenen aan bestuur
12.          Benoeming kascommissie
13.          Begroting 2020
14.         Begroting 2021
15.         Vaststelling aanpassingen Huishoudelijk Reglement (HR)
16.         Vaststelling aanpassingen VerenigingsFokReglement (VFR)
17.          Aftreden Simone Maten
18.         Benoeming bestuursleden openstaande vacatures
19.          Jubilarissen
20.          Uitreiking Cortois bekers 2019
21.          Rondvraag
22.          Sluiting

De vergaderstukken die van toepassing zijn bij agendapunt 5, 6, 8, 9, 10, 13 t/m 16 kunnen conform de statuten, vanaf twee weken voor aanvang van de vergadering worden opgevraagd bij de secretaris, Karin Nieuwenhof: karin@ncdh.nl

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden