NCDHlogo Groot Nieuw6

Oproep: Werkgroep Rasexamens

Iedere rasvereniging dient behulpzaam te zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterskorps. Eén van de mogelijkheden hiervoor is het organiseren van rasexamens, ook wel keurmeestersexamen genoemd.

Het opleidingstraject

Een rasexamen wordt vooraf gegaan door een opleidingstraject. Dit traject wordt in samenwerking met minimaal één van de door de Raad van Beheer aangestelde examinatoren georganiseerd door de rasvereniging. Dit voor de kandidaten verplichte opleidingstraject kan uit één of meerdere dagen bestaan, waar zij zich extra kunnen verdiepen in het ras.  

De examendag

De examendag zelf wordt door de Raad van Beheer georganiseerd. De rasvereniging zorgt voor honden en handlers, die in overleg met de examinatoren worden uitgenodigd. Deze examendagen bieden de kans examen te doen aan zowel de kandidaten voor een volledig examen als aan kandidaten voor een compact examen. De huidige lijst voor ons ras bestaat momenteel uit 9 kandidaten.

De werkgroep 

In 2018 heeft er voor het laatste een examen plaatsgevonden. Zoals in het vorige Dalmatisch Nieuws aangekondigd zouden we dit graag in 2022 ook weer willen aanbieden. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn we op zoek naar 2 tot 3 leden die vanuit de ‘Werkgroep Rasexamens’, zich bezig willen houden met de ontwikkeling van het lesmateriaal en de organisatie van het rasexamen. Hierbij kun je denken aan de volgende taken:

  • Meedenken in het vaststellen van een budget en het maken van een begroting.
  • Een stappenplan met data en actiepunten maken, en deze tot uitvoering brengen.
  • Het opstellen van een lijst met namen van honden en eigenaren die voor het af te nemen examen benaderd kunnen worden.
  • Samenwerken met andere leden en zo nu en dan (digitaal) met elkaar overleggen.

Interesse?

Lijkt het jou leuk om dit gezamenlijk vanuit deze werkgroep te realiseren? Heb je hier vragen over of wil je hier graag eens verder over in gesprek? Stuur dan even een e-mail naar karin@ncdh.nl.
We zien je reactie graag tegemoet!

© 1947 - 2021 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden