NCDHlogo Groot Nieuw6

Gezondheidsenquête Dalmatische Hond in samenwerking met de Universiteit Utrecht

Gezondheidsenquête Dalmatische Hond in samenwerking met de Universiteit Utrecht

De gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden is leidend bij het fokken van rashonden. Iedereen wil immers een gezonde en sociale hond. Daarvoor is het belangrijk om inzicht in de gezondheid en het gedrag van ons ras te krijgen en goed met elkaar samen te werken. Het uitzetten van een gezondheidsenquête geeft ons daar allen de gelegenheid voor en zal bijdragen aan het zo gezond en gelukkig mogelijk houden van ons geliefde ras.

De Nederlandse Club voor Dalmatische Honden, de N.C.D.H., heeft contact gezocht met de Faculteit Diergeneeskunde, Departement Gezelschapsdieren, te Utrecht. Zij hebben in samenwerking met de gezondheidscommissie van de rasvereniging een digitale gezondheidsenquête opgesteld voor de Dalmatische Hond.

Start enquête

Het doel van deze enquête is inzicht krijgen in de gezondheid en het gedrag van de Dalmatische hond. De enquête is voornamelijk gericht op aandoeningen waarvoor nog niet door middel van DNA testen of screeningsonderzoeken wordt getest in de Dalmatische Hond.

De enquête is open voor alle Dalmatische honden met stamboom. Aan de eigenaren waarvan het e-mailadres bij de Raad van Beheer bekend is, zullen uitnodigingen per mail verstuurd worden.

Het is toegestaan deze pagina verder te verspreiden en te delen met andere eigenaren van de Dalmatische Hond. Graag zelfs! Hoe meer enquêtes worden ingevuld, hoe meer gegevens er verzameld worden, hoe beter we de gezondheid van de dalmatiër kunnen monitoren.

Ook wanneer jouw hond geen problemen heeft of overleden is, vragen we je om mee te doen. Afhankelijk van de ziektegeschiedenis van je hond kost het 10-20 minuten om de enquête in te vullen.

De enquête kan maximaal 1 keer per hond ingevuld worden. Indien je meerdere honden hebt, dien je per hond een nieuwe enquête in te vullen.

NB: Het is verstandig om, voordat je met de enquête start, het stamboompapier van je hond erbij te pakken, zodat je de gegevens op het stamboompapier correct kunt invullen.

Bij vragen over deze enquête kun je contact opnemen met de gezondheidscommissie door een e-mail te sturen naar gezondheid@ncdh.nl

Namens alle dalmatiërs; hartelijk dank voor je medewerking!

© 1947 - 2020 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden