Aanmeldingsformulier lidmaatschap.

Ondergetekende verzoekt in aanmerking te komen als lid van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden.

Het lidmaatschap bedraagt per persoon: 

  • Algemeen lid: € 26,50 per jaar. Na 1 juli van het lopende jaar €13,25
  • Gezinslid:       € 12,00 per jaar. Na 1 juli van het lopende jaar € 6,00
  • Jeugdlid:  € 15,50 per jaar. Na 1 juli van het lopende jaar € 7,75
  • Inschrijfgeld: € 11,00 (éénmalig)

De leden die in Nederland woonachtig zijn en de NCDH een machtiging tot automatische incasso geven krijgen een korting van €2,00 voor hoofdleden en €1,00 voor gezins- en jeugdleden.

LET OP: U dient het lidmaatschapsgeld plus inschrijfgeld voor dit jaar per omgaande over te maken op: Rabobanknr.: NL78 RABO 033.62.50.703 t.n.v. Nederlandse Club voor Dalmatische Honden.

Door het verzenden van dit formulier verklaart u hierbij kennis genomen te hebben van de statuten van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden en de daarop gebaseerde reglementen en voorwaarden, in te stemmen met de inhoud en verzoekt u hiermee om toelating als lid.

 

 

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

займкредиты онлайн