NCDHlogo Groot Nieuw6

Commissies

Commissies van de NCDH

Binnen de NCDH zijn diverse commissie actief die bezighouden met gedrag en gehoorzaamheid, het organiseren van evenementen en het maken van het Dalmatische Nieuws.

Bestuur
voorzitter:: mw. A. Wijnsouw
secretaris: mw. E. Kuipers
penningmeester: dhr. H. van der Salm
bestuurslid: mw. D. Jacobs
ledenadministratie: dhr. H. van der Salm

Evenmentencommissie:
Dian Jacobs
Angelique Schoenmaker
Lineke van Duin

Kynologische Commissie:
Jan Schaareman
Peter Bosstad
Femke Couvee

Redactiecommissie Dalmatisch Nieuws:
Judith van Deelen
Janine Trost

De Nestinventarisatie:
coördinatie:
Annemiek Morgans

nestbezoekers:
Jose Lagendijk- van Rhoon
Ellie Schaareman
Hanneke Berlage
Annemiek Morgans.

© 1947 - 2018 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden